Wydłużenie aorty

Objawem radiologicznym wydłużenia aorty jest:
- zmniejszenie odległości od górnego zarysu łuku aorty do górnego brzegu mostka.